Back

AB „Plasta“ Detalus energijos vartojimo auditas (DEVA)

AB PLASTA vykdo projektą “Įmonės AB “Plasta” energijos vartojimo mažinimo galimybės” Nr. 04.2.1-LVPA-K-804-01-003 

Pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-804 „Auditas pramonei LT“.

Projekto metu atliekamas AB „Plasta“ Detalus energijos vartojimo auditas (DEVA).

Audito tikslas:
 Identifikuoti energijos vartojimo apimtis, energijos sąnaudų rodiklius ir nuostolius.
 Nustatyti galios poreikio ir energijos vartojimo mažinimo, tradicinių išteklių pakeitimo AEI galimybes.
 Rekomenduoti organizacines ir technines priemones leidžiančias efektyviai naudoti energiją ir sumažinti įmonės išlaidas energijai.

Auditas prisideda prie bendrųjų tikslų
„Europa 2020” strategijoje iškelti Klimato ir energetikos tikslai “20/20/20”, Lietuvos užsibrėžti tikslai:
 Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, palyginti su 2005 m. lygiu, sumažinti 15 proc.
 Atsinaujinančių išteklių dalį galutiniame energijos suvartojime padidinti iki 23 proc.
 Bendras Lietuvos galutinio energijos sutaupymo suvartojimo (BGEST) tikslas 1,004 tūkst.tne arba 11,677 ТWh iki 2020 m..
Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos energetikos sektorius iki 2020 m.: energetinio efektyvumo didinimo srityje iki 2020 m. bus siekiama kiekvienais metais po 1,5 proc. didinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip stiprinti Lietuvos energetinę nepriklausomybę, konkurencingumą ir darnią plėtrą. Siekiama sutaupyti energijos pramonėje iki 2020 м.; 150 Ktne arba 20 proc. viso energijos sutaupymo.

AB „PLASTA“ atsakingai prisideda prie šių tikslų įgyvendinimo.