Back

AB “Plasta” ir Europos socialinio fondo projektas

Projektas: Akcinė bendrovė „PLASTA“  darbuotojų mokymai pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti Nr.09.4.3-ESFA-K-827-0006

Projekto vykdytojas: AB „PLASTA“

Projekto įgyvendinimo trukmė:  2018 m. gegužė -2020 m. liepa

Projekto tikslas: Užtikrinti nuolatinį AB “PLASTA” darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį augimą ir gebėjimą prisitaikyti prie besikeičiančios pramonės poreikių

Projekto veikla – AB „PLASTA“ darbuotojų formalusis profesinis mokymas ir praktinis mokymas pameistrystės forma, skirti kvalifikacijos daliai įgyti pagal 11 pameistrystės programų. Diegiant naujas technologijas ir kuriant darbo vietas, reikia papildomų kompetencijų, būtina darbo jėgą kuo greičiau pritaikyti prie naujų pažangiųjų technologijų. Siekiant didinti gamybos sektoriaus konkurencingumą, būtina skatinti jį kurti didesnę pridėtinę vertę, o tam reikia kvalifikuotų darbuotojų, todėl būtina rūpintis nuolatiniu darbuotojų kvalifikacinio lygio palaikymu, skatinti ir pačius darbdavius dalyvauti šioje veikloje.

Projekto tikslinė grupė – 339 gamybos darbuotojai, kuriems bus sudarytos sąlygos įgauti dalį kvalifikacijos, reikalingos gamybos operacijas atlikti kokybiškai ir efektyviai.

Projekto vertė: 718.252,86Eurų.

Projekto partneris: Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija LINPRA.

Projekto uždavinys: Didinti AB “PLASTA” gamybos operacijų kokybę ir efektyvumą, suteikiant šias operacijas atliekantiems darbuotojams dalį profesinės kvalifikacijos

Laukiami rezultatai:

  1. Asmenų, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal formaliojo švietimo programas ar modulius, skaičius – 339
  2. Dirbančiųjų, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją, skaičius – 339

Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos:

Fizinis tęstinumas: pasibaigus finansinei paramai, projekto metu įgautos žinios bei įgyta dalis kvalifikacijos priklausys įmonės darbuotojams, kurie dirbdami įmonėje dalinasi jomis. Darbuotojams šiuo projektu buvo sudarytos sąlygos užtikrinti nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą, profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas.

Veiklos rezultatų tęstinumas: mokymų metu įgautos žinios bei įgyta dalis kvalifikacijos bus naudojama įmonės gamybos procesų kokybei bei efektyvumui didinti. Darbuotojai galės, esant poreikiui, įmonėje mokyti žemesnio pareigybės lygio naujai priimtus darbuotojus ir tokiu būdu perduoti savo know-how.

Finansinis tęstinumas: tolimesni mokymai pameistrystės forma po projekto įgyvendinimo pabaigos bus finansuojami įmonės lėšomis.

 

PROJEKTAS FINANSUOJAMAS IŠ EUROPOS SĄJUNGOS REGIONINIO PLĖTROS FONDO.