Grįžti

Polietileno perdirbimo departamentas

 • Gendrikas Daugelevičius

  Antrinės žaliavos perdirbimo
  cecho viršininkas

  Telefonas: +370 686 89788

 • Vladimir Grišin

  Antrinių žaliavų perdirbimo
  departamento pavaduotojas

  Telefonas: +370 620 47142