Grįžti

Saulės elektrinės įrengimas įmonėje

1961 m. įkurta AB „Plasta” yra viena didžiausių Europoje polietileno atliekų perdirbimo ir plastiko produkcijos gamybos įmonė, kuri  taip pat jau 50 metų sėkmingai užsiima metalo apdirbimu. Įmonė itin didelį dėmesį skiria tam, jog jos vykdoma veikla būtų draugiškesnė aplinkai. AB „Plasta“ veikia aplinką tausojančių technologijų pagrindu, be jokios taršos, su minimaliu išmetamu anglies dvideginio kiekiu, gamybos be atliekų principu.

 

Tačiau įmonėje vykdomuose technologiniuose procesuose yra sunaudojamas ganėtinai didelis elektros energijos kiekis, o visą veiklai reikalingą elektros energiją įsigyja iš išorės, nes šiuo metu AB „Plasta“ elektros energijos gamybos nevysto. Siekiant sumažinti energijos vartojimo intensyvumą 2017 m. rudenį įmonė inicijavo projektą, kurio tikslas sumažinti energijos vartojimo intensyvumą, padidinant AEI gamybą ir vartojimą įmonėje. 2017 m. gruodžio mėn. įmonė pateikė paraišką ES struktūrinių fondų paramai gauti ir pradėjo įgyvendinti projektą „Saulės elektrinės įrengimas įmonėje”. Šio projekto įgyvendinimo metu ant įmonės pastatų stogų bus įrengta 1,086 MW galios saulės elektrinė, kurios gaminama elektros energija bus skirta AB „Plasta“ energijos poreikių tenkinimui. Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių projekto įgyvendinimas prisidės prie iš iškastinio kuro gaminamos elektros energijos kiekio sumažinimo. Taip projektas prisidės prie Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų didinti energijos gamybą, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, įgyvendinimo.

 

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas” įgyvendinimo priemonę Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. 2018 m. gegužės 25 d. su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta sutartis Nr. S-04.2.1-LVPA-K-836-03-0014, kuria įmonei skirtas 457 437,60 Eur. finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

 

Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2019.05.31

 

jpg